Pracownia Projektowania Wnętrz i Wystaw

dr hab. Piotr Machowiak, prof. UAP

dr Emilia Cieśla-Jarzębowska, ad.

W pracowni podejmowane są tematy związane z szeroką problematyką architektury wnętrz i wystawiennictwa.

Założeniem programowym jest nieskrępowany stereotypami  rozwój osobowości twórczej. Od studentów oczekujemy otwartości na współczesne potrzeby człowieka. Zachęcamy do podejmowania tematów prowokujących, kontrowersyjnych i ważnych społecznie. Zwracamy również uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy funkcją, formą, a otoczeniem. W pracowni obowiązują dwie grupy tematyczne ćwiczeń projektowych. Dotyczą one zagadnień związanych z wystawiennictwem oraz przestrzeniami publicznymi i prywatnymi. Oprócz nowatorstwa koncepcji i innowacyjnego podejścia do projektowania stawiamy na rozwoju myślenia o technicznej stronie projektu.

Facebook Pracowni