Pracownia Projektowania Wstępnego 

dr Szymon Nawój ad.

Projektowanie wstępne jako przedmiot obowiązkowy dla studentów I roku jest niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do studiów z zakresu szeroko rozumianej architektury wnętrz i wystawiennictwa.

Proces dydaktyczny jaki zachodzi podczas pierwszych dwóch semestrów ma za zadanie wprowadzić studentów w specyficzny dla nich tok rozumowania, dyskusji oraz artykulacji.

  W ramach projektowania wstępnego studenci poruszają szereg kwestii teoretycznych oraz podejmują pierwsze próby praktycznego ujęcia badanych zagadnień.

  Program Pracowni Projektowania Wstępnego jest podzielony na dwie części tematyczne analogicznie do pierwszego i drugiego semestru na studiach I stopnia. Część pierwsza zakłada analizę zjawiska przyrodniczego, jego opis oraz interpretację przestrzenną. W drugiej części studenci zapoznają się z podstawowymi elementami procesu projektowego na przykładzie rozwiązania prostej funkcji mieszkalnej.

Facebook Pracowni