Pracownia Zjawisk Teatralnych 

autor programu i prowadzący: prof. dr hab. Piotr Tetlak

asystentka do spraw dydaktycznych: dr Martyna Stachowczyk ad.

asystent do spraw technicznych i technologicznych: mgr. Krzysztof Urban lab.

Pracownia została utworzona na początku lat 90 ubiegłego wieku i funkcjonowała pod nazwą Pracowni Skojarzeń Elementarnych.

 

W 2003 roku pracownia o zmienionej już nazwie ukierunkowuje się stricte na działania związane ze scenografią szeroko pojętą: teatralną, widowiskową, alternatywną, koncertową, eventową, projektowaniem obiektów w przestrzeni miejskiej i site specific.. W 2005 roku pracownia współtworzy nowo powstający kierunek Scenografia. Przy pracowni działa tzw. „Program Terenowy”, którego celem jest realizacja projektów i działań na zewnątrz uczelni współpraca z teatrami i wydziałami teatralnymi na uczelniach w Polsce. Z pracowni wywodzi się również widowiskowy teatr plastyczny – interdyscyplinarna grupa teatralna Asocjacja 2006 współtworzona przez pedagogów i absolwentów UAP. Jest to najstarsza w Poznaniu pracownia ukierunkowana na zjawiska teatralne i scenograficzne, łącząca doświadczenia wywodzące się ze sztuk projektowych, artystycznych i propedeutykę teatru alternatywnego.