Projektowanie Scenografii – program podstawowy

dr Tomasz Ryszczyński ad.

Podstawy projektowania scenografii mają za główny cel zapoznanie studentów z procesem projektowym, począwszy od jego analitycznych aspektów, aż do sposobu prezentacji finalnej wizji.

Zajęcia skupiają się na fundamentalnych kwestiach determinujących charakter scenograficznych przestrzeni, takich jak znakowość, geometria oraz ruch.

Studenci uczą się interpretować zjawiska oraz celowo używać środków ekspresji adekwatnych do charakteru plastycznej narracji. Szukają powodów do zaistnienia świadomie ukształtowanej formy przestrzennej i nabywają umiejętności projektowych, aby w przyszłości móc realizować bardziej zaawansowane zadania.

Maria Klewiado „Analiza zjawiska naturalnego”