Rysunek Architektoniczny Odręczny

dr Piotr Barłóg, ad.

Przedmiot dla I roku I stopnia kierunku Architektura Wnętrz (1 semestr)

Celem prowadzonego przedmiotu jest:

― Zwrócenie uwagi na potrzebę szkicowania i jego doskonalenia jako elementu powstawania (jak również prezentacji) koncepcji,

― Zwrócenie uwagi na element kreowania indywidualnego wizerunku artystyczno-projektowego jako świadomego rezultatu poszukiwań plastycznych,

― Trening widzenia i rysowania przestrzennego (zarówno z obserwacji, jak i z wyobraźni),

― Odnajdywanie silnych i słabych stron własnych umiejętności warsztatowych oraz świadomy dobór ulubionych narzędzi,

― Poszukiwanie relacji między konstrukcją, rejestracją, interpretacją, świadomością oddziaływania graficznego kompozycji,

― Pogłębianie refleksji nad złożonością przestrzeni i problematyką jej kształtowania. Premiowana jest inicjatywa i odwaga w eksperymencie rysunkowym.

Temat: Szkicownik projektanta.