Rysunek Projektowy

 dr Piotr Barłóg, ad.

Przedmiot dla studentów kierunku Architektura wnętrz 1 roku II stopnia na studiach niestacjonarnych.

Podejmowane tematy stanowią próbę zmierzenia się z opracowaniem technicznym projektów koncepcyjnych powstałych w pracowniach architektury wnętrz lub są ćwiczeniem z obszaru inwentaryzacji znalezionych pod tym kątem realizacji. Wśród tematów pojawiają się struktury architektoniczne wnętrz, elementy ich wykończenia, wyposażenia, umeblowania, ale także tzw. mała architektura. Dokumentacja ma charakter kompletnego opracowania wykonawczego, z uwzględnieniem technologii, systematyki branżowej, zawiera opisy i zestawienia, a także rysunki detaliczne w małej skali. Podczas ćwiczeń studenci pogłębiają wiedzę z zakresu kodyfikacji i kompozycji rysunkowej, stawiany jest nacisk na aspekt komunikatywności i jakości graficznej dokumentacji.