II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku 

prof. Anna Tyczyńska

as Piotr Macha

II Interdyscyplinarna Pracownia Rysunku jest pracownią rysunkową, otwartą także na działania wychodzące poza jego obręb i posługiwanie się innymi mediami.

Program pracowni prowadzony jest dwutorowo – realizowany jest program podstawowy, odnoszący się do układów aranżowanych w pracowni oraz program zaawansowany – samodzielna praca nad projektami konsultowanymi podczas zajęć. Program podstawowy skierowany jest przede wszystkim do studentów I roku licencjatu skupiając ich uwagę zarówno na obserwacji rzeczywistości, jak i umiejętności samodzielnego postawienia sobie problemu, dobrania odpowiednich środków wyrazu oraz widzenia rysunku jako spójnej całości – wypowiedzi artystycznej. Program zaawansowany bazuje na kształtowaniu indywidualnego języka wypowiedzi, samodzielnej pracy, a zadania stawiane studentom mają skłonić ich do głębszej refleksji nad proponowanym tematem, nauczyć wnikliwości i samoświadomości.

Ważnym elementem  jest współpraca, praca w grupie, czyli studiowanie poprzez uczenie się od siebie nawzajem – są więc to zarówno wspólne konsultacje i przeglądy, ale również praca w grupach – w tym przede wszystkim na tzw. „plenerze stacjonarnym” (obowiązkowym) organizowanym co roku na terenie Poznania (w miejscach takich, jak: Ogród Botaniczny, Pływalnia Letnia czy Dworzec PKP) i kończącym się przygotowywaną wspólnie wystawą.