Pracownia Książki Artystycznej

dr hab. Tomasz Wilmański prof. UAP

Program przedmiotu Książka Artystyczna zakłada wypracowanie kreatywnego stosunku studentów do problematyki związanej z zagadnieniami związanymi z książką artystyczną i szeroko rozumianą poezją wizualną jako autonomicznych dzieł sztuki.

Studenci w ramach przedmiotu mogą nabyć wiedzę związaną z zagadnieniami sztuki; poczynając od pierwszych eksperymentów z nową typografią stosowaną przez futurystów („słowa na wolności”) i dadaistów (poematy symultaniczne, poezja opto-fonetyczna), poprzez doświadczenia twórcze poezji konkretnej, wizualnej, książki artystycznej, czy prac artystów czerpiących inspiracje z tej spuścizny sztuki tj. poezja cybernetyczna, hiperteksty, książka liberacka, oraz sztuki związanej z poezją dźwiękową artykułowaną na zasadzie voice performance. W procesie edukacyjnym studentów prowadzonym w ramach przedmiotu jest istotna świadomość, że książka artystyczna, jako jedno z wielu mediów w sztuce współczesnej, jest wypowiedzią twórczą, która może potencjalnie łączyć zarówno doświadczenia wywodzące się z praktyk malarskich, fotografii, grafiki, czy pracy z tekstem wizualnym etc. 

W generalnych założeniach programowych przedmiotu Książka Artystyczna jest uzmysłowienie studentom przede wszystkim szerokiego pola kreacji twórczej, jakie niesie w sobie rozumienie książki, tekstu czy litery jako autonomicznego obiektu/obrazu i tym samym ich istotnej roli w kształtowaniu się współczesnej sztuki. 

Zajęcia z przedmiotu Książka Artystyczna przebiegają w dwóch podstawowych trybach postępowania: wykłady teoretyczne, oraz realizacja przez studentów prac artystycznych na zadane tematy semestralne.

Tematy prac praktycznych – semestralnych:

ABECADŁO – obrazy liternicze

ŻYWIOŁY

KSIĄŻKA – obiekt artystyczny

KONTRASTY

CZAS

Wykłady teoretyczne:

TEKST WIZUALNY (Pattern Poetry) / MANUSKRYPTY

SŁOWA NA WOLNOŚCI (Futuryzm)

POEZJA OPTOFONETYCZNA (Dadaizm)

POEZJA KONKRETNA

POEZJA DŹWIĘKOWA

KSIĄŻKA ARTYSTYCZNA

LIBERATURA

POEZJA CYBERNETYCZNA

 Maja Grabowska, Żywioły, książka artystyczna
Wiktoria Korneluk, Czas, książka artystyczna
Wiktoria Korneluk, Pomarańcze, książka artystyczna
Ewa Kralewska, Żywioły, książka artystyczna
Anna Kulik, Żywioły, książka artystyczna
 Katarzyna Kwiatkowska, Żywioły, książka artystyczna
Martyna Łukasiewicz, książka
Małgorzata Sommerfeld Żywioły, książka artystyczna
 Julia Stachowska, Żywioły, książka artystyczna
Aleksandra Suproń, Żywioły, książka artystyczna