Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki

dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

mgr Aleksander Radziszewski, as.

Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki WEAiK UAP zaprasza do reinterpretacji motywów i konwencji sztuki dawnej i współczesnej oraz jest w pełni otwarta na własne poszukiwania twórcze osób studiujących ze wszystkich kierunków uczelni. 

W Pracowni wykorzystywać można rozmaite tradycyjne i niekonwencjonalne media. Pracownia nie podaje ściśle określonych tematów, lecz ogólne problemy, które mogą stawać się punktem wyjścia do tworzenia rozmaitych w charakterze wypowiedzi twórczych. 

Więcej na temat Pracowni 

Facebook Pracowni

 

Lidia Tańska (III rok, jednolite studia magisterskie, Wydział Rzeźby), „Granice urojone”, film dokumentujący autorski performance pod tym samym tytułem (kolor), 2023.

Inne prace osób studiujących

Wiktoria Wójcik, Zofia Koprowska, Martyna Kołatek, Katarzyna Śniegocka, Aneta Koźlarek-Ciesielska, Kinga Jasińska, Wiktoria Korneluk, Liwia Klupś, Dominika Jaśkowiak, Weronika Jankowska, Karolina Ostrowska, Katsiaryna Novik

https://drive.google.com/drive/folders/1kyUm-00BRDd2o5HXc14tK-ww8nw69fbd?usp=sharing