Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych

prof. dr hab. Joanna Hoffmann-Dietrich

mgr Piotr Słomczewski

Program pracowni jest odpowiedzią na zmiany zachodzące we współczesnej kulturze i wpisaniem się w awangardowe i coraz intensywniej rozwijające się trendy oparte na wzajemnych relacjach sztuki, nauki i technologii.

Szczególnie ścisłe kontakty Pracownia rozwija z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tej współpracy studenci mają dostęp do wszystkich laboratoriów WB i interdyscyplinarnej wiedzy

Przy Pracowni działa Klub Nauki i Sztuki oraz galeria KNS w Collegium Biologicum Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracownia cieszy się również patronatem  Art & Science Node w Berlinie promującym działania Pracowni na arenie międzynarodowej.

W ramach zajęć dydaktycznych prowadzone są zajęcia praktyczne, warsztaty, konsultacje, wykłady, dyskusje. Studenci tworzą prace w różnych mediach, uczą się interaktywnych technologii rozwijając swoje indywidualne zainteresowania oraz włączając się w kompleksowe projekty pracowniane. Obecnie Pracownia realizuje projekt artystyczno-badawczo-edukacyjny Ryzosfera: Wielka Sieć Małych Światów” zainspirowany badaniami nad strategiami sieciowymi roślin tzw. Wood Wide Web.

Realizacja projektu oparta jest  na eksploracji i eksperymencie, na międzyśrodowiskowe współpracy, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, na nowatorskich praktykach edukacyjnych, artystycznych i badawczych, które obejmują: międzyśrodowiskowe warsztaty i seminaria, wykłady, dyskusje, prace terenowe, pracę w laboratorium, publiczne prezentacje w postaci wystaw i sympozjów.

Strona pracowni

Martyna Ziomek, Niedokońce, animacja 2’21’’, 2023
Wychodząc od fragmentu książki Jolanty Brach-Czainy – „Szczeliny istnienia”, płynność w codzienności stała się punktem odniesienia. „Co to znaczy otworzyć się? Czy chodzi o fałdy płaszcza, o muszlę małża, rozwartą czeluść, czy o naszą postawę wobec świata. […] Nie wiadomo.”
Początkowo uczepiłam się poznańskich małży, jednak wraz z rozwojem animacji okazało się, że wychodzi ona poza granice cielesności. Ten projekt jest chwilą zatrzymania pomiędzy. Sama wciąż nie wiem jakie są granice i czy w ogóle jakiekolwiek istnieją. Wszyscy – osoby, organizmy, komórki – żyjemy, na nowo, płynnie przeistaczając się. W tym jednym momencie jestem małżą, glonem, korą drzewa, człowiekiem i nie wiem czym stanę się w kolejnej chwili. Składam się z powtórzeń, dynamicznie wyciągając z mojego habitusu małe cząstki by tworzyć kolejny. Zwracam uwagę na to co ludzkie i przede wszystkim nieludzkie, nieistniejące, niewidzialne. Zapomniane są także odgłosy, szelesty i migotanie. Zbliżenia na, zazwyczaj przeoczone, bulgotanie i świstanie, także są istotną częścią wszystkiego co żyje.
Chociaż wciąż się zastanawiam, czy jest to zbliżenie, czy może perspektywa z daleka na mały świat. Dźwięki pochodzące jednocześnie ze środka jak i z zewnątrz, tak samo jak obraz, są zmienne, czasami nagłe i nieoczekiwane.

Katarzyna Kwiatkowska, Strefy brzegowe – różnorodność światów, wideo 1’00, 2023 


Strefa brzegowa – nieprecyzyjne określenie obszaru, który obejmuje brzeg morski i przyległe do niego części lądu i morza, gdzie wyraźnie zaznacza się wzajemne oddziaływanie na siebie tych środowisk. Chciałam przedstawić mój obraz stref brzegowych jako abstrakcyjne zacieranie się/przenikanie różnych światów. Tak jak brzegi zbiorników wodnych – woda dociera na pewną powierzchnię nakreślając granicę. Jest przy tym zmienna, aktywna, w ciągłym ruchu.  Różne światy przenikają się, tworząc razem określoną całość. Na przykład piasek z cieczą, woda z innymi płynami itd. Zderzenie rozmaitych światów występuje na wielu płaszczyznach – może to dotyczyć także o różnych środowisk, poglądów, osobowości, wyznań, a nawet o równoległych rzeczywistości. Różnic jest wiele, mimo to znaleźliśmy się tu razem, o tej samej porze i w tym samym miejscu, wzajemnie na siebie oddziałując.  Aby ukazać ten zamysł wybrałam formę liquid light art – jest to podgatunek sztuki psychodelicznej wywodzącej się z pokazów płynnego światła z lat 60-tych i 70-tych w połączeniu z fotografią. Płyny przenikają się ze sobą, oddziałują na siebie, widoczne są różne kształty, rozmaite kolory oraz ich dynamika. W mojej pracy zależało mi na ukazaniu różnorodności, tak jak ma to miejsce w sieciach wód, korzeni bądź grzybów. 
Yaryna Surminska, Habitat,wideo, 2023


Habitat (łac. habitat – mieszka), obrazowo określany jako adres ekologiczny – kompleks specyficznych warunków środowiska życia określonych populacji organizmów,w szerokim rozumieniu może oznaczać biotop lub siedlisko, a w szczególnych przypadkach – biom,w wąskim znaczeniu – warunki lub miejsca, część biotopu, w której osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia.
Po wyjaśnieniu dla siebie definicji słowa „habitat„  zrozumiałam,że chcę pokazać swój habitat..
Urodziłam się na Ukrainie i mieszkałam tam przez pełne 16 lat.  Od najmłodszych lat rodzice uczyli mnie, aby miejsce, w którym się mieszka, traktować z miłością.  Ale żeby w pełni zrozumieć, co mówili, trzeba było przenieść się do innego kraju.  A potem zaczęłam doceniać każdą minutę spędzoną w domu.  Moim habitatem jest kraj, który jest moim domem.  Chcą zabrać ten dom od 24 lutego 2022 r.  Dlatego tak bardzo chciałam zebrać wszystkie moje zdjęcia w mini-filmie jako przypomnienie, że trzeba doceniać wszystko, co się ma, bo w pewnym momencie może tego już nie być.