Pracownia Projektów i Działań Twórczych

dr Magdalena Parnasow-Kujawa, ad. UAP

dr Marc Tobias Winterhagen, ad. UAP

Pracownia działa od 2012 roku.

Objęta jest patronatem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę. Jest pracownią wolnego wyboru adresowaną do wszystkich osób studenckich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz. Zajmuje się projektami, badaniami, działaniami i warsztatami skierowanymi do osób w różnym wieku i należących do zróżnicowanych grup społecznych. Zajęcia mają charakter seminarium, wykładów, prezentacji i warsztatów. Są konsultacjami i korektami opracowanych przez osoby studenckie projektów oraz koncepcji działań. Zajęcia prowadzone są także w formie konwersatoryjnej, co umożliwia dyskusję i ułatwia dzielenie się własnymi przemyśleniami, spostrzeżeniami oraz wnioskami. Od 2016 roku pracownia poszerza obszar realizacji projektów zachęcając osoby studenckie do pracy z materią filmu, wideo, a także montażem materiału dokumentacyjnego.