Pracownia Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej

dr hab. Sonia Rammer, prof. UAP

mgr Aleksander Radziszewski, as.

Nauczanie w zakresie sztuk powinno być powiązane z nauczaniem kształtującym obywateli świata, ponieważ dzieła sztuki często stanowią wyjątkowy środek prowadzący do zrozumienia osiągnięć i cierpień kultury odmiennej od naszej. (M. C. Nussbaum).  

Jesteśmy pracownią praktyczną osadzoną w teorii, szczególnie w psychologii międzykulturowej. W ramach zajęć dajemy możliwość korzystania z różnorodnych środków wyrazu, w zależności od wybranego tematu i potrzeb. Punktem wyjścia realizacji jest problem, którego rozumienie może być pogłębione przez adekwatne „badania” (np. czytanie tekstów, spotkania z gośćmi). Do napisania programu pracowni skłoniły nas własne doświadczenia artystyczne, teoretyczne oraz podróżnicze. Podejmujemy tematy sytuujące się na pograniczach, tematy niewygodne, pobudzające do refleksji, aktualne. Dostrzegając skomplikowanie relacji międzyludzkich i międzygatunkowych zachęcamy do uważnego przyglądania się światu i samemu/samej sobie w świecie.  

Kompletna wystawa dostępna na: www.crosscultural.pl  

Instagram

Facebook

YouTube

Zofia Wiewiorowska (Kuratorstwo i Teorie Sztuki, II rok, I stopień), „Ej dziewczyno, ej niebogo”.

Dziewczynka śpiewa beztrosko piosenkę. Melodia wpada w ucho. Piosenka chyba o jakichś żołnierzach z zamierzchłych czasów, ale słowa są mało ważne. Trzeba zaśpiewać na 11 listopada i tyle. Ta wojna to chyba jakieś 100 lat temu była. Tu nas to nigdy nie dotknie. W Polsce ułani już nie przybywają pod okienko, już nie chcą zabierać dziewczyn. W europejskiej bańce jest bezpiecznie.

Opis filmu: Na filmie przedstawiona śpiewająca, młoda kobieta. Tytuł piosenki Ej dziewczyno, ej niebogo. Po niej tą samą piosenkę śpiewa mała dziewczynka. Kompozycja centralna, układ popiersia, wideo w bieli i czerni.

Gosia Kępa (Fotografia, I rok, II stopień), „Grubymi nićmi szyte”.

Włosom przypisuje się różne właściwości. W kulturze funkcjonują na wiele sposobów. Bywają elementem magicznym, czy przejawem siły. Ich rytualne obcięcie łączone jest z wkraczaniem w dorosłość. Dla mnie są nośnikiem czułej pamięci. Nie tylko dlatego, że włos może przechowywać w sobie wiele informacji, lecz głównie dlatego, że odkąd pamiętam włosy ścinała mi Mama. Ścięte na trzech różnych etapach mojego dzieciństwa, stały się one reprezentacją przeszłości, relikwią i jednocześnie symbolem wspomnień. Zamysłem projektu było pozyskanie nici z pukla moich włosów. W alchemicznym procesie zastanawiam się — czy wspomnienia, których często trzymamy się tak kurczowo, są odpowiednie do cerowania dziur i zszywania przetarć teraźniejszości? Zdarzają się w życiu takie sytuacje, kiedy nawet najlepsza przeszłość okazuje się być niewystarczająca i nie jest w stanie w danym momencie nas wzmocnić. Warto wtedy nie polegać tylko na sobie i sięgnąć po pomoc.

Opis filmu: Kadr filmowy ustawiony z góry. Dłonie, w których trzymana jest igła z nicią, cerują przetartą, różową skarpetę, naciągniętą na okrągły tamborek. Nić robiona jest z włosów. 

Alicja Jóźwiak (Edukacja Artystyczna, II rok, II stopień), „Słowa kształtujące rzeczywistość”.
Feminatywy – żeńskie warianty nazw zawodów, tytułów i pełnionych funkcji. Tematyka animacji dotyczy części feminatywów odrzuconych przez społeczeństwo. Choć trend stosowania nazw męskoosobowych wobec kobiet wywodzi się z ideologii czasów komunizmu, dziś wciąż określanie przedstawicielek płci żeńskiej, przy użyciu nazw żeńskoosobowych wywołuje ogromne kontrowersje. Sprzeciw jest tym większy im stanowisko jest wyższe, poważniejsze lub im mniej kojarzone z męskością. Dyskusja na ten temat, która wciąż toczy się między Polkami i Polakami przypomina działania na wojennym froncie. Zakłócenia występujące w animacji wyrażają niezwykle silne napięcie emocjonalne, negatywne reakcje i wrogość znacznej części społeczeństwa wobec powszechnego stosowania feminatywów.

Opis filmu: Liternicza animacja utrzymana w kolorze biało-czarnym. Na ekranie przewijają się żeńskie formy gramatyczne zawodów i funkcji – feminatywy, przerywane czarno-białym wzorem. 

Maria Czerniak (Kuratorstwo i Teorie Sztuki, I rok, II stopień), „Zawstydzone („flares up fast and burns down slowly”)”.
Opis filmu: Na czarnym tle pojawiają się zdania w języku polskim. Są to wypowiedzi bohaterek dotyczące wstydu. 
Michalina Buba (Architektura Wnętrz, III rok, I stopnia), Anka Rynarzewska (Edukacja Artystyczna, III rok, I stopnia), „Pokolenia”.

Słuchanie muzyki, jej odbiór i rezonowanie z nią  są unikatowymi, intymnymi momentami,  w których głęboko odczuwamy własne emocje. W naszym projekcie skupiłyśmy się na zbadaniu różnic w odbiorze treści obywatelskich (odnoszących się do wątków/motywów patriotycznych) zawierających się w muzyce. Zdecydowałyśmy się na porównanie treści utworów, które są w naszym mniemaniu  w pewnym sensie odzwierciedleniem przekonań 2 pokoleń (pokolenia z i pokolenia x). Jednym z głównych założeń realizacji jest uwidocznienie za pomocą fotografii przeżyć, emocji których doświadczamy w trakcie wsłuchiwania się w utwory oraz zbadanie czy problemy, które są w nich poruszane powtarzają się czy są zupełnie inne.

Opis filmu: Na czarnym tle, w rytm muzyki, postaci, jedna po drugiej, przybierają pozy, które stanowią  interpretację określonej piosenki.

Julia Graczyk (Architektura Wnętrz, I rok, II stopień), „Miasto-jednostka”.

Siatka ulic miasta nadaje kształt dystansom pokonywanym przez funkcjonującego w nim człowieka. Każdy człowiek tworzy swoją własną siatkę – swoje miasto, zbudowane z wydarzeń, miejsc, obrazów. Chodzimy tymi samymi ulicami – ale moje miasto jest zupełnie inne niż Twoje.

Opis filmu: Animacja przedstawia mapy miast, po kolei Poznań, Gdańsk, Olsztyn. Na mapach pojawiają się kolorowe zakreślenia ulic, tworzą kolorową siatkę.

Alicja Czerwińska (Grafika Artystyczna, IV rok) „Struktury ruchu”.

Dwa najbardziej złożone społeczeństwa na Ziemi – ludzie i mrówki. Są tak podobne i tak różne od siebie. Dzielimy ze sobą wiele wspólnych zachowań i sposobów organizacji życia. W swojej pracy skupiam się na tym, czego dostrzec jest najprościej. Struktury ruchów. Wielkie masy harmonizujące i rozpadające się.  Tłumy i szeregi idące swoim codziennym trybem. Mrówki i ludzie, bezosobowe punkty widziane z góry.

Opis filmu: Animacja, na białym tle przesuwają się czarne kropki odwzorowujące wyobrażony ruch ludzi i mrówek. 
 
Aneta Koźlarek-Ciesielska (Edukacja Artystyczna, I rok, II stopień), „Duch odwiecznej mądrości”.

Rdzenna ludność Australii unika wymawiania nazwisk zmarłych lub przedstawiania ich wizerunku (np. zdjęcia), gdyż zgodnie z ich dawnym prawem zakłóciłoby to jej ducha. Aborygeni wierzą w duchową jedność ludzi i wszystkiego, co ich otacza. Nasz wygląd i to, co posiadamy jest zupełnie nieistotne. Ważne jest to jak żyjemy, czego doświadczamy, czego się uczymy, oraz jaki jest nasz stosunek do ludzi i przyrody (ożywionej i nieożywionej). Życie powinno opierać się na miłości i trosce o naturę.  Jako pokolenie wychowane w czasach kształtowanych przez globalizację (“zachodnio-kulturalizację”) będącą pokłosiem kolonializmu… coraz mniej jesteśmy świadomi bogactwa kulturowego, mądrości życiowej i zróżnicowanego piękna, które zostało stłamszone lub unicestwione.  Może warto byłoby w końcu uświadomić sobie, że “inny” nie znaczy “gorszy”, a “rdzenny” nie jest jednoznaczne z “prymitywny”. 

Opis filmu: Na filmie kadr na kolorowe zdjęcie Aborygena. Nad powierzchnią zdjęcia widać unoszący się, falujący dym.

Katsiaryna Kardash (Edukacja Artystyczna, II rok, II stopień), „DOWÓD”.

To nie folklor. To tożsamość narodowa. To nie manifest. To DOWÓD. Od 25 marca – Święta Niepodległości Białorusi, w przestrzeni Internetu, na stronach mediów społecznościowych oraz w aplikacji Tik Tok, po jednym dziennie, zostały umieszczane 12 wideo-performance, odzwierciedlające, w różnych postaciach, Białoruską tożsamość narodową. Każdy z nich przedstawia jedną z pieśni obrzędowych białoruskiego roku kalendarzowego. Pieśni te pochodzą z różnych regionów Białorusi i zostały nagrane podczas ekspedycji etnograficznych na przełomie XIX — XX wieku. Nagrania, odwzorowane w sposób szczegółowy, przekazują intonację, technikę śpiewu oraz dialekt językowy przedstawianych regionów Białorusi. Na wystawie prezentowana jest część projektu.

Opis filmu: Na czarnym tle kobieca postać ubrana w białą koszulę z czerwoną opaską na oczach. Kadr jest ujęciem z platformy Tik Tok i jest wyświetlany na ekranie telefonu komórkowego, widoczne komentarze i “lajki” osób oglądających w sieci wideo artystki. Kobieta śpiewa jedną z białoruskich pieśni folklorystycznych.