Teoria i Praktyka Montażu Filmowego

dr Marc Tobias Winterhagen, ad. UAP

Podczas dwusemestralnego kursu osoby studiujące zdobywają podstawową wiedzę na temat historii filmu i związanego z nią montażu filmowego.

Ponadto, poszczególne rodzaje montażu i techniki montażowe są omawiane teoretycznie i stosowane w praktyce oraz ćwiczone za pomocą kilku krótkich form eksperymentalnych. Z jednej strony osoby studiujące zapoznają się z nieograniczonymi możliwościami wykorzystania znalezionych materiałów filmowych (found footage), ale jednocześnie są zachęcane do wcielenia się w rolę reżysera/reżyserki i operatora/operatorki kamery oraz nakręcenia własnego materiału, co całkowicie odmienia pracę montażową.

Regularne pokazy filmów eksperymentalnych wraz z towarzyszącymi im analizami i dyskusjami mają na celu z jednej strony pokazanie osobom studiującym historycznych i współczesnych możliwości produkcji filmów tego gatunku, a z drugiej strony zapoznanie ich z niezbędnym słownictwem produkcji filmowej i nauczenie się, jak z niego korzystać.

W drugim semestrze osoby studiujące pracują w grupach 4-5 osobowych nad wspólnym projektem filmowym. W ten sposób mogą podzielić się na różne role istniejące w produkcji filmowej, jak np. producenta/producentki, scenarzysta/scenarzystki reżysera/reżyserki, operatora/operatorki, aktora/aktorki itp.

Po ukończeniu kursu osoby studiujące będą nie tylko zaznajomione z medium film/wideo i narzędziami technicznymi programu montażowego (Adobe Premiere Pro i/lub DaVinci Resolve), ale także będą miały większą świadomość tego, jak budować narrację poprzez montaż i  jak może on pomóc im w realizacji swoich autorskich projektów audiowizualnych.

Dotychczas dwa z powstałych filmów były pokazywane na międzynarodowych festiwalach filmowych. Stone Hand (2019) (reżyseria: Katarzyna Lamenta, Zuzanna Sobolewska, Nina Węsierska) został wybrany jako jeden z zaledwie 83 filmów (spośród ponad 2000 zgłoszonych) do oficjalnego europejskiego programu Festiwalu Filmowego Camera Zizanio w Pyrgos w Grecji w 2021 roku. Some minutes are longer than others (2022) (reżyseria: Malwina Postaremczak) został wybrany jako jeden z zaledwie 27 filmów (spośród 1671 zgłoszonych) do oficjalnego programu Festiwalu Filmowego Cinema Talks w Graz w Austrii w 2023 roku.

Przedmiot działa od roku akademickiego 2018/19. Jest on obowiązkowy dla studentów i studentek I roku studiów licencjackich na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP. 

experiments #1: oko ucho usta ręka x
reżyseria: Katarzyna Kwiatkowska,  Patrycja Pirucka, Aleksandra Suproń, Amelia Olejniczak, Anna Kulik, Ewa Kralewska, Hanna Muszyńska, Karolina Paczewska, Maja Grabowska, Małgorzata Sommerfeld, Yaryna Surminska, Monika Sobczak, Julia Stachowska
experiments #2: surrealistic cut-up storytelling
reżyseria: Katarzyna Kwiatkowska,  Patrycja Pirucka, Aleksandra Suproń, Amelia Olejniczak, Anna Kulik, Ewa Kralewska, Hanna Muszyńska, Karolina Paczewska, Maja Grabowska, Małgorzata Sommerfeld, Yaryna Surminska, Monika Sobczak, Julia Stachowska
zupa i porządek
reżyseria: Monika Sobczak
wiosna
reżyseria: Katarzyna Kwiatkowska, Karolina Paczewska, Małgorzata Sommerfeld, Julia Stachowska
babel
reżyseria: Patrycja Pirucka, Anna Kulik, Ewa Kralewska, Hanna Muszyńska
kojaj mnie
reżyseria: Aleksandra Suproń, Amelia Olejniczak, Maja Grabowska, Yaryna Surminska, Monika Sobczak