Pracownia Fotografii Eksperymentalnej

dr hab Sławomir Decyk,

as. Klara Woźniak

Gdybanie co by było, gdyby zaistniały określone warunki jest istotą prób odpowiedzi na pytania, na które zwykle nie mamy odpowiedzi, ponieważ zdarza się, że pytania te pochodzą z „innego” świata.

Pewne założenia, hipotezy są niezbędne do zbadania tego co na zewnątrz, tego co mogę zaobserwować na fotografii. Współczesne obrazy to artefakty multisensoryczne, wielozmysłowe, za którymi nie nadążają najnowsze technologie. Wyznaczanie nowych dróg i rozwiązań wymaga zindywidualizowanego spojrzenia.