Pracownia  Fotografii w kontekstach

prof. dr hab. Piotr Wołyński

mgr Agnieszka Antkowiak

 Maja Korczyńska, I rok mgr, fotografia 
Samoekspozycja – Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2023
performance

Praca jest wtargnięciem do Instytucji Muzeum, bada jej granicę oraz wchodzi w dyskusję z rolą Instytucji w obiegu, odbiorze oraz legitymizacji sztuki. Artystka w trakcie swojego działania performatywnego samodzielnie umieściła swoją osobę na stałej ekspozycji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Mateusz Kowalczyk, I rok mgr, fotografia
Digital discovery, 2023
fotogrametria, render 3D, VR, wideo 5’59”
Marcin Kozłowski, I rok lic, fotografia intermedialna
Wszystko tylko nie obrazy!, 2023
odbitka na papierze barytowym, instalacja, wideo w pętli
Starta o uniwersyteckie mury praca fotograficzna Piotra Wołyńskiego.
 Ewa Pajewska-Wawrzyniak, I rok mgr, fotografia
Everything, 2023
fotogramy, wytłoczki z opakowań, wydruk na folii transparentnej, płyty ze szkła akrylowego, wideo 0’48”