III Pracownia Grafiki – Wklęsłodruk NST

prof. dr hab. Piotr Szurek

dr Maryna Mazur, ad.

mgr Dorota Karolewska, lab.

III Pracownia Grafiki jest otwarta dla wszystkich studentek i studentów UAP. Jest miejscem spotkań, dyskusji, wymiany myśli i doświadczeń, a przede wszystkim pracy twórczej.

Tutaj studenci realizują własne zamierzenia artystyczne i podejmują próbę odnalezienia czy ukształtowania indywidualnej formy ekspresji opartej na wklęsłodruku, używając także innych technik i sposobów artystycznej artykulacji.

Studenci realizują zaproponowane przez nas tematy, a także podejmują własne, w tym często trudne, ale ważne i aktualne tematy społeczne czy polityczne. Zróżnicowane postawy twórcze znajdują swoje odzwierciedlenie w prezentowanych pracach. Towarzyszy temu poznawanie technik druku wklęsłego. Studenci eksperymentują z akwafortą, akwatintą, miękkim werniksem i współczesnymi możliwościami druku cyfrowego. Opracowują też techniki autorskie. Możliwy jest druk na różnorodnych papierach, tkaninach, foliach, ubraniach, metalach itp. Istotna może być także rola matrycy i możliwości wykorzystania jej w procesie twórczym, np. do multiplikacji i zapisu w czasie. Obiektem artystycznym może być także sama matryca. Częścią procesu dydaktycznego są organizowane przez pracownię plenery oraz wystawy studentów i absolwentów, w kraju i za granicą.