Introligatorstwo

dr Tomasz Jurek, ad

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy introligatorskiej w świadomym tworzeniu powiązań między sztuką i rzemiosłem oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania książek artystycznych.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, podczas których studenci samodzielnie szyją i oprawiają blok książki. Obok opraw książkowych wykonuje się również różnego rodzaju: zeszyty, albumy, teki i pudełka. Na zajęciach realizuje się prace, korzystając z pras i narzędzi introligatorskich oraz z materiałów takich jak: papier, płótno introligatorskie czy folie do złoceń. Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie suchego tłoku, papieru klajstrowego i innych technik zdobniczych.

Introligatorstwo stanowi część współczesnego języka sztuki oraz znajduje swoją przestrzeń głównie w przemyśle poligraficznym. Umożliwia pracę w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, bibliotekach i archiwach.

Więcej informacji: https://grafikaart.pl/