IV Pracownia Grafiki – Litografia i offset

dr hab. Krzysztof Balcerowiak prof. UAP, kierownik pracowni

prof. Stefan Ficner, profesor wizytujący

prof. Grzegorz Nowicki, profesor wizytujący

dr Michał Tatarkiewicz, laborant

mgr Dorota Jonkajtis, laborant

Study in Englishdr Michał Tatarkiewicz

Program pracowni litografii oraz druku offsetowego nie ogranicza się wyłącznie do genetycznej relacji między technikami druku (offset jako pochodna bezpośrednia litografii) lecz ma poszerzać horyzonty studentów oraz ukazać grafikę na tle innych dyscyplin artystycznych.

W pracowni studenci poznają technologię litografii: rysunek kredką lub tuszem na kamieniu i technologię offsetu: przygotowywanie matrycy, naświetlanie płyty i wykonanie druku oraz metody łączenia obu technik. W ten sposób studenci nie tylko zapoznają się z warsztatem druku płaskiego, który pozwala na koncentrację i kształcenie świadomości graficznej, lecz mierzą się z eksperymentem w procesie, wychodząc poza technikę grafiki w obszar innych dyscyplin sztuki, nie tylko wizualnych, ale również audialnych i performatywnych.

Podstawą pracy ze studentami nie jest narzucany odgórnie jednolity program, lecz indywidualne rozmowy, poszukiwania twórcze własnych tematów i wizji artystycznych, konsultacje oraz korekty prac.