Kompozycja NST

dr Radosław Włodarski, ad

Kompozycja jest sposobem powiązania elementów strukturalnych dzieła plastycznego (kolorów, kształtów, proporcji, faktur), tworzącym całość zgodnie z intencją twórcy.

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze schematami kompozycyjnymi (m.in. kompozycją otwartą, zamkniętą, dynamiczną, rytmiczną, diagonalną, symetryczną). Przy użyciu różnych technik artystycznych (grafiki, rysunku, malarstwa, kolażu) tworzona jest wypowiedź twórcza. Przedmiot łączy zagadnienia współczesnej kultury oraz wiedzę z zakresu psychofizjologii widzenia. Doświadczenie zdobyte na zajęciach stanowi podstawę świadomego konstruowania obrazu w dalszym procesie kształcenia.

Natalia Walicht – Cobain
Nikola Kryściak – Złudzenie
Weronika Stefaniak – Rytm i symetria
 Alicja Taborowska – Ruch
Alicja Taborowska – Złudzenia
 Kornelia Słapa – Widzenie ruchu
Patrycja Stefaniak – Widzenie ruchu
 Patrycja Piórkowska – Ruch