Kompozycja

mgr Agnieszka C. Maćkowiak, asyst.

mgr Kamila Lukaszczyk, asyst. (zastępstwo semestr letni)

Kompozycja jest sposobem powiązania elementów strukturalnych dzieła plastycznego (kolorów, kształtów, proporcji, faktur), tworzącym całość zgodnie z intencją twórcy.

W ramach zajęć studenci zapoznają się ze schematami kompozycyjnymi (m.in. kompozycją otwartą, zamkniętą, dynamiczną, rytmiczną, diagonalną, symetryczną). Przy użyciu różnych technik artystycznych (grafiki, rysunku, malarstwa, kolażu) tworzona jest wypowiedź twórcza. Przedmiot łączy zagadnienia współczesnej kultury oraz wiedzę z zakresu psychofizjologii widzenia. Doświadczenie zdobyte na zajęciach stanowi podstawę świadomego konstruowania obrazu w dalszym procesie kształcenia.