Litografia NST

prof. dr hab. Stefan Ficner, kierownik pracowni

mgr Kornel Ofierski, asystent

Celem pracowni jest zapoznanie studentów z zasadami druku płaskiego i nauczenie ich doskonałego opanowania warsztatu litograficznego. Stanowi to podstawę (a nie cel sam w sobie) dla dalszego studiowania i stopniowego kształtowania coraz dojrzalszej postawy twórczej.

     W miarę zaawansowania kształcenia, jego tok charakteryzuje się w praktyce indywidualnymi konsultacjami, korektami i rozmowami prowadzonymi nie tylko na tematy związane bezpośrednio z realizowanym zamierzeniem twórczym. Zakłada się dużą otwartość w zakresie wyboru tematu. Punktem wyjścia do pracy nad projektem są zainteresowania studentów, nawet te odbiegające od plastyki, jak: literatura, muzyka, film.

      Ważne jest, aby przyszli artyści uczyli się bardzo świadomego traktowania medium, jakim jest grafika, zdając sobie sprawę zarówno z jego dużych możliwości, jak i ograniczeń.

 

Lista tematów (tematy są identyczne zarówno dla studiów dziennych jak i niestacjonarnych):

  •  Prze-noszenie Carry-over
  •  Tolerancja Tolerance
  •  Pół żartem, pół serio Half jokingly and half seriously
  •  Au sza la la la, nie mam pieniędzy, au sza la la la, nie mam roboty… Au sza la la la, I don’t have money, au sza la la la I don’t have a job…
  •  Far far away
  •  Wojenko, wojenko, co żeś Ty za pani… War, the little war, what kind of lady are you?
  •  Życie psychiczne, zycie fizyczne, życie… Mental life, physical life, life…
  •  Recykling Recycling
  •  Pani Kramerowa Ms. Kramerowa
  • Temat dowolny