Malarstwo (1. rok)

mgr Wawrzyniec Reichstein

Działania w obszarze malarstwa dla studentów grafiki projektowej, mają na celu rozwijanie ich indywidualnych umiejętności, rozpoznawanie i kształtowanie własnego obszaru wypowiedzi twórczych.

Indywidualne podejście do studenta podczas analizy podejmowanych tematów, rozmowy na każdym z etapów kształtowania się pracy, przekazywanie wiedzy warsztatowej, informacji z historii malarstwa, sztuki współczesnej w kontekście rozmów o realizowanych pracach, mają na celu poszerzenie postrzegania, wiedzy i umiejętności zarówno warsztatowych jak i myślenia o malarstwie jako możliwości kreowania wypowiedzi o rzeczywistości nie będącej tylko jej odwzorowaniem. Program zajęć obejmuje również działania malarskie, które mają na celu rozwijanie i kształtowanie własnej postawy artystycznej w kontekście głównego kierunku studiów.

Tematy dla realizowanych prac obejmują ćwiczenia hasłowe, z wyobraźni jak również działania studyjne i warsztatowe.