Malarstwo i Rzeźba NST

mgr Kamila Lukaszczyk

Studiowanie przedmiotu malarstwo ma za zadanie nie tylko wykształcić w studencie twórczej postawy i kreatywności, ale również pogłębić wiedzę o historii malarstwa i rzeźby i jego kontekście społecznym, filozoficznym i kulturowym.

Program kładzie nacisk nie tylko na równowagę podstaw warsztatowych i teoretycznych, ale w równym stopniu na rozwój indywidualnych predyspozycji studenta i jego języka artystycznego. Podstawą tej świadomości jest myślenie przy pomocy m.in. takich pojęć jak kompozycja, światło, kolor, przestrzeń, perspektywa, proporcje, kontrast, materia, które osoba studiująca pogłębia na zajęciach. Podczas całego roku zajęć Studenci między innymi realizują 2 prace semestralne w oparciu o wybrany temat/hasło z dostępnej puli haseł semestralnych. W toku zajęć przewidziane są również wykłady, pokazy oraz wizyty w muzeum, jak i w galeriach. 

Tematy pracowni na rok 2022/23 

Semestr I: -Jesteś teraz dorosła/y/x

-Twój dziecięcy pokój jest taki mały

-Coś tu nie gra 

-Katar 

Semestr II:-Obraz niemożliwy

-Patrzeć do bólu 

-Na dwa sposoby 

-Młodzieńcza ciekawość