Podstawy Projektowania

dr Dominika Czerniak-Chojnacka, adiunkt

Zajęcia z podstaw projektowania to połączenie wykładów, rozbudzających kreatywność ćwiczeń warsztatowych, pracy własnej oraz korekt — dydaktycznej esencji, podczas której w bardzo spersonalizowany sposób dokonuje się proces nauczania i uczenia się.

Istotą przedmiotu jest kreowanie twórczej postawy u osób studiujących na pierwszym roku, przekazanie wiedzy o podstawach tworzenia komunikatu wizualnego przy jednoczesnym poszukiwaniu własnej, wyjątkowej drogi artystycznej.

Tematy zaliczeniowe:

Semestr zimowy:

  1. Projekt okładki książkowej do wybranego wiersza Jana Brzechwy (konkretna specyfikacja, mockup)
  2. Projekt plakatu Dzień…
  3. Projekt nadruku na torbę płócienną

Semestr letni:

  1. Projekt ilustrowanej książki do wiersza Jana Brzechwy Kłamczucha lub Leń
  2. Rozszerzenie projektu o zaprojektowanie materiałów promocyjnych (odzież)