Podstawy Projektowania NST

mgr Kamila Lukaszczyk

Studenci uzyskują podstawowe umiejętności związane z projektowaniem i tworzeniem materiałów graficznych.

Na praktycznych przykładach uczą się stosować zasady projektowania graficznego związane z kolorystyką, typografią i kompozycją. Poznają wybrane specjalistyczne aplikacje komputerowe służące do projektowania i edycji różnych typów komunikatów wizualnych. Uzyskują dodatkową wiedzę dotyczącą zasad realizacji prac graficznych, projektowych, niezbędnych do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień kierunkowych oraz podstawowych w odniesieniu do pokrewnych dyscyplin artystycznych, poszerzają wiedzę z dziedziny historii grafiki (plakat, ilustracja itp.). Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, pokazy, wystawy, konsultacje oraz korekty indywidualne dotyczące realizowanych ćwiczeń i prac.Podczas semestru II osoby studiujące podejmują wyzwanie pracy w grupie, gdzie nie tylko muszą zmierzyć się z wymyśleniem wydarzenia, treścią wizualną/projektową, ale również ze spojrzeniem oraz umiejętnościami interpersonalnymi innej osoby.