Poligrafia NST

mgr Maciej Kozłowski

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum czynności składających się na tzw. „przygotowanie do druku”.

Chodzi tu zarówno o opanowanie technologii (programy graficzne, dobór papieru) jak i o miękkie umiejętności, min. kontakt z drukarnią/drukarzem. Studenci w wyniku wykonywania coraz bardziej złożonych zadań, stopniowo poznają tajniki technologii przypisanych do Poligrafii – druku cyfrowego, offsetowego i serigrafii. Poprzez opanowanie technik druku masowego, zyskują swobodę wypowiedzi artystycznej, przy użyciu nośników poligraficznych, takich jak: ulotka, plakat, gazeta/zin, folder itd. Dla których w przeważającej części podłożem jest papier i jego pochodne. Formy te, przypisane do tzw. kultury popularnej, odpowiednio przetworzone mogą stać się obiektami nie tylko informacji, ale i sztuki. Zajęcia w sposób praktyczny uczą i przygotowują studentów do samodzielnej pracy z plikami graficznymi i ich odpowiednikami w postaci mniej lub bardziej skomplikowanych wydruków.