Pracownia Opakowań

dr hab. Krzysztof Kwiatkowski ad.

Pracownia Projektowania Opakowań realizuje tematy podzielone na zestawy odpowiednie dla studentów z różnych wydziałów.

Są one także dopasowane do poszczególnych lat studiów. Rozpoczynamy od tematów prostych i konstrukcji pojedynczych opakowań strukturalnych. Kolejnym etapem jest praca z seriami i zestawami opakowań. Stopniowo wzrasta skomplikowanie zadań graficznych. Na poziomie studiów magisterskich próbujemy kontrolować przebieg procesu projektowego i realizować wyznaczone scenariusze użytkowe. Poszukujemy rozwiązań redukujących zużycie plastiku i staramy się stosować zasary RRR (Reduce, Reuse, Recycle). Student ma możliwość wyboru z listy proponowanych tematów, realizacji tematów konkursowych lub realizowania własnego tematu. Ćwiczenia poprzedzają wprowadzenia. Udostępniane są pliki pomocy. Prowadzone są prezentacje tematyczne. Standardowo student realizuje dwa tematy w semestrze. Jeden z nich jest zakończony modelem materialnym, drugi prezentacją graficzną.

kontakt: pracowniaopakowan@uap.edu.pl