Pracownia Wydawnictw

prof. dr hab. Krzysztof Molenda

mgr Piotr Marzol

Pracownia prowadzi praktyczną edukację z zakresu projektowania dla różnorodnych mediów, zarówno drukowanych jak i cyfrowych. Studenci mają okazję zgłębiać tajniki tworzenia layoutu dla książek, gazet, ebooków, zinów, katalogów, magazynów, plakatów typograficznych, bookletów i innych form publikacji.

Prowadzone są tutaj kursy i warsztaty, które umożliwiają studentom nabywanie umiejętności z zakresu typografii, układu graficznego, ilustracji, fotografii, a także korzystania z oprogramowania do projektowania graficznego. Pracownia także promuje zrozumienie procesu wydawniczego od koncepcji do finalnego produktu, włączając w to aspekty edycji, proofreadingu i druku.

Pracownia Wydawnictw nie tylko kształtuje przyszłych twórców wydawnictw, ale także zachęca do eksploracji i eksperymentowania z różnymi formami i stylami wydawniczymi. Prace studentów są często prezentowane w ramach wydarzeń uczelnianych, a najlepsze z nich publikowane są dzięki współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Kładąc nacisk na teorię i praktykę, Pracownia Wydawnictw jest miejscem, gdzie studenci mogą rozwijać swoje umiejętności, kreatywność i profesjonalizm w dziedzinie projektowania wydawnictw. Celem nadrzędnym w Pracowni jest wykształcenie potrzeby i umiejętności ustawicznego studiowania, zdobywania oraz poszerzania wiedzy w szerokim zakresie zagadnień projektowych, zjawisk kulturowych, dla wykształcenia świadomej, indywidualnej postawy.