Pracownia Znaku i Identyfikacji

dr hab. Wojciech Janicki, prof. UAP

ID Pracownia – Pracownia Znaku i Identyfikacji powstała w 2010 roku. Jej celem jest kształcenie umiejętności w zakresie projektowania znaków i systemów identyfikacyjnych o rozmaitym charakterze.

Ćwiczenia praktyczne poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. Tematy realizowane w oparciu o brief projektu, indywidualne konsultacje i korekty. Otwartość na autorskie poszukiwania graficzne. Pracownia regularnie podejmuje współpracę z firmami i instytucjami realizując projekty zamawiane o charakterze komercyjnym np. kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń. W zależności od stopnia zaawansowania studenta i semestru wejścia, zakres opracowania podlega indywidualnym ustaleniom, zgodnie z ogólnymi wymaganiami zgodnie z kartą pracowni.

Program Pracowni obejmuje:

zasady projektowania znaku

zasady projektowania systemu identyfikacji

specyfikacja techniczna (księga znaku/id)

ux i service design

kampanie reklamowe produktów, usług, wydarzeń

projektowanie interdyscyplinarne

terminologia i metody pracy

trendy i historia designu (prezentacje)

eksperyment graficzny

https://www.facebook.com/ID.Pracownia

https://www.instagram.com/id_pracownia