Projektowanie Identyfikacji Wizualnej

mgr Beata Kurek

Celem przedmiotu jest kompleksowe, praktyczne przygotowanie do projektowania identyfikacji wizualnej.

Podczas zajęć studenci poznają praktyki związane z kreowaniem wizerunku marki i przykłady udanych realizacji, zarówno z obszaru lokalnego, jak i światowego projektowania graficznego. Podsumowanie umiejętności koncepcyjnych i warsztatowych zdobytych w obu semestrach stanowi opracowanie księgi identyfikacji wizualnej marki oraz oprawy graficznej eventu.