Projektowanie Identyfikacji Wizualnej

dr Bartosz Mamak

Celem Pracowni Projektowania Identyfikacji Wizualnej jest nauka tworzeniu identyfikacji wizualnej firmy, wydarzenia lub instytucji.

Zajęcia składają się z zadań projektowych oraz wykładów. Zadania projektowe dostosowane są do studentów niższych i wyższych roczników. Studenci uczą się tworzenia podstawowych elementów identyfikacji wizualnej w skład których wchodzą: znak graficzny, zestaw ikon, księga znaku oraz tworzenia identyfikacji wizualnej w skład których wchodzą: znak graficzny, plakat, afisz, bilet, billboard, ulotka itp. Ważna cechą pracowni jest uwrażliwianie studentów na problemy graficzne, w związku z tym studenci mają możliwość tworzenia identyfikacji wizualnych dla wybranych tematów. Ponadto w pracowni zwracana jest uwaga na wszystkie etapy projektowania identyfikacji wizualnej, czyli formułowanie założeń i szukanie pomysłów do ich skutecznego zrealizowania.