Projektowanie Opakowań

mgr Karolina Gdaniec

Pracownia projektowania opakowań skupia się na przekazywaniu wiedzy z zakresu teorii i praktyki projektowania opakowań oraz podstawowych umiejętności tworzenia trójwymiarowych prototypów opakowań z papieru i tektury. Istotą przedmiotu jest przekazanie podstawowych kompetencji projektowych, opartych na świadomym i  twórczym myśleniu wynikającym z nabytej wiedzy oraz doświadczenia.

Zajęcia składają się z ćwiczeń warsztatowych, wykładów i prezentacji oraz  konsultacji indywidualnych dotyczących realizowanych ćwiczeń i prac.