Projektowanie Wydawnictw

dr Robert Jarzec, ad.

Działalność Pracowni koncentruje się na projektowaniu form wydawniczych, z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i cyfrowych.

Zagadnienia projektowe, poruszane w ramach zajęć, dotyczą opracowania publikacji z uwzględnieniem różnorodnych konwencji i oczekiwań czytelniczych, zależnie od rodzaju wydawnictwa, jego treści i sposobu lektury, grupy docelowej, użytych mediów oraz współczesnych standardów i kierunku rozwoju komunikacji wizualnej.

Tematy realizowane są jako ćwiczenia semestralne. Program Pracowni obejmuje:

Projektowanie layoutu, z uwzględnieniem typu publikacji;  dobór języka graficznego do charakteru, treści i rodzaju wydawnictwa

Kształtowanie umiejętności posługiwania się typografią akcydensową i dziełową

Odzwierciedlenie hierarchii informacji i wewnętrznej struktury tekstu przy użyciu środków typograficznych

Zasady składu Projektowanie z wykorzystaniem siatek modułowych

Przygotowanie techniczne i produkcja wydawnictwa, z uwzględnieniem doboru materiałów i rodzaju oprawy oraz przygotowanie do druku.

Iwona Wolska – magazyn ilustrowany
Agnieszka Cieślewicz – przewodnik ilustrowany
Olga Czechowska – reportaż
Jędrzej Skoracki – New York Typography
Kamila Maszkowska – magazyn ilustrowany
Eliza Kędzierska – reportaż
Aleksandra Jasińska – przewodnik ilustrowany
Agnieszka Cieślewicz – reportaż
Iwona Wolska – reportaż
Jędrzej Skoracki – Past–Present
Julia Apola – reportaż
Klaudia Marciniak – przewodnik ilustrowany
Katarzyna Świnder – magazyn ilustrowany
Zofia Lange – przewodnik ilustrowany
Jędrzej Skoracki – afisz
Agnieszka Kotowska – afisz
Aleksandra Kaczmarek – afisz
Agnieszka Cieślewicz – publikacja cyfrowa | desktop
Agnieszka Cieślewicz – publikacja cyfrowa | mobile
Aleksandra Kufel – publikacja cyfrowa | desktop
Aleksandra Kufel – publikacja cyfrowa | mobile
Jędrzej Skoracki – publikacja cyfrowa