Rysunek (1. rok)

mgr Krzysztof Mętel

Program pracy zorientowany jest na rozeznanie podstawowych zagadnień kompozycji oraz napięć pomiędzy odwzorowaniem przestrzeni i trójwymiarowych brył a formą rysunkowej artykulacji, której podstawowym tworzywem jest ślad narzędzia i prowadzącej go ręki.

Pomimo pracy z rudymentarnymi zagadnieniami, studenci byli zobligowani do rozpoznawania cech indywidualnego języka rysunkowego oraz rozwijania własnych predyspozycji. Spersonalizowane konsultacje  uzupełniały ogólne prezentacje z zakresu historii obrazowania na płaszczyźnie, rozwoju stylu w sztuce jak i psychofizjologii widzenia, które powinny ułatwiać zauważenie i zrozumienie (odczuwanie) wielu zjawisk. Założenia były realizowane poprzez studium modela, sytuacji przestrzennej w pracowni i plenerze, a także działania w obszarze kolażu i asamblażu.