Rysunek i Malarstwo (studia licencjackie)

dr hab. Paweł Flieger, prof. UAP

Zajęcia z Malarstwa i Rysunku zostały tak zaplanowane, by dzięki uczestnictwu w nich student II roku zdobył i udoskonalił umiejętność malarskiego oraz rysunkowego zapisu interesujących go zagadnień/treści.

Student analizując trójwymiarową formę ludzkiego ciała, martwej natury czy pejzażu uczy się wykorzystywać dostępny repertuar zasad malarskich i rysunkowych. Zajęcia te mają pomóc zrozumieć studentowi jak przy użyciu podstawowych środków wyrazu może zbudować przekonujące wrażenie trzeciego wymiaru na płaszczyźnie. Tworząc studia malarskie lub rysunkowe nabywa umiejętność świadomego komponowania płaszczyzny swoich poszukiwań. Zdobywa wrażliwość na kolor, walor, rytm, linię oraz przestrzeń.