Rysunek i Malarstwo (studia magisterskie)

dr Jakub Malinowski, ad.

Podstawą programu zajęć Rysunku i Malarstwa dla Studiów Niestacjonarnych na Kierunku Grafika Projektowa jest poszukiwanie indywidualnego języka wypowiedzi plastycznej w obrębie szeroko pojętego medium rysunku i malarstwa.

Dla studentów studiów magisterskich proponuję pracę wobec natury, modela, sytuacji przygotowanych w pracowni. Studentów zachęcam także do przedstawiania własnych propozycji (plenerowych, rysunku modela). Praca bezpośrednio z natury jest świetną formą ćwiczenia rysunkowo-malarskiego dla wsparcia rozwoju w kierunku projektowania i grafiki warsztatowej. Na etapie studiów magisterskich jest utrwaleniem reguł rządzących widzeniem i dalszym poznawaniem możliwości jakie daje ich analiza na płaskiej powierzchni papieru lub płótna. Poznając i rozszerzając elementarz środków plastycznych, student jest jednocześnie zachęcany do pielęgnacji, a także kształtowania, rozwijania i przekraczania własnych preferencji wizualnych. Nieodłącznym elementem procesu tworzenia i konstruowania własnej wizji plastycznej jest wyobraźnia poszerzona o konteksty związane z indywidualnymi zainteresowaniami, które mogą być także punktem wyjścia do tematów proponowanych przez studenta. Student jest zachęcany do rozwijania swoich zainteresowań poprzez wybór spośród tematów zaproponowanych lub realizację własnego.