Rysunek i Rysunek Anatomiczny NST

mgr Marta Chudy

Studiowanie przedmiotu rysunek służy pogłębieniu rozumienia formy. Rozwija umiejętność obserwacji i interpretacji świata, zdolność myślenia przy pomocy m.in. takich pojęć jak kompozycja, struktura, światło, przestrzeń, perspektywa, linia, punkt, proporcje, kontrast, materia, faktura.

Studenci zachęcani są do odkrywania rysunku jako nie tylko podstawowej, wszechstronnej, uniwersalnej i bezpośredniej formy analizy rzeczywistości, lecz także jako unikatowej struktury budowania wypowiedzi.  Głównym zadaniem pracowni rysunku jest rozwijanie indywidualnej wrażliwości i zdolności warsztatowych poprzez szereg ćwiczeń studyjnych i plenerowych. Ćwiczenia w pracowni to wnikliwa obserwacja i analiza martwej natury oraz modela (wraz z dodatkowymi ćwiczeniami z anatomii). Natomiast ćwiczenia plenerowe, prowadzone poza Uczelnią, obejmują szybkie szkice oraz interpretację przestrzeni z wykorzystaniem pojęć pojawiających się na zajęciach, a także wybór własnych motywów do tworzenia rysunku lub odpowiedzi na hasła. W pracowni nie ma ograniczeń w wyborze narzędzi do tworzenia. Przy pomocy dowolnych technik obrazowania (ołówek, węgiel, tusz, akryl, pastele, techniki mieszane, itd.) Studenci zachęcani są do eksplorowania rysunku i budowania unikatowej wypowiedzi. Ponadto program zajęć obejmuje zadania hasłowe, mające na celu rozwój wyobraźni, przełamywanie schematów, próbę zobrazowania własnych idei i pomysłów. Stąd ważnym punktem przedmiotu jest regularne prowadzenie szkicowników. Pracownia jako miejsce rozmowy, wymiany myśli i doświadczeń uczy świadomości, odwagi w prezentowaniu siebie i swojej tworczości, a także w nieskrępowanym tworzeniu koncepcji nie tylko na zadane tematy-hasła, ale także autorskie rozwiązania.