V Pracownia Grafiki – Introligatorstwo i Sztuka Książki

dr Tomasz Jurek, ad.

Celem zajęć jest praktyczne wykorzystanie wiedzy introligatorskiej w świadomym tworzeniu powiązań między sztuką i rzemiosłem oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania książek artystycznych.

Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, podczas których studenci samodzielnie szyją i oprawiają blok książki. Obok opraw książkowych wykonuje się również różnego rodzaju: zeszyty, albumy, teki i pudełka. Na zajęciach realizuje się prace, korzystając z pras i narzędzi introligatorskich oraz z materiałów takich jak: papier, płótno introligatorskie czy folie do złoceń. Pracownia wyposażona jest w sprzęt umożliwiający wykonywanie suchego tłoku, papieru klajstrowego i innych technik zdobniczych. Introligatorstwo stanowi część współczesnego języka sztuki oraz znajduje swoją przestrzeń głównie w przemyśle poligraficznym. Umożliwia pracę w drukarniach, wydawnictwach, agencjach reklamowych, bibliotekach i archiwach.

Sztuka książki obejmuje kilka poddziedzin, m.in. książkę artystyczną – pole działań artystycznych – esej graficzny prezentujący punkt widzenia artysty. Książka artystyczna jest dziełem autonomicznym – produktem rozwoju naszej kultury. Nie chodzi tu o tzw. „piękne książki”, przedmiot zbytku, lecz o książki stanowiące integralną wypowiedź artysty. Książka to graficzny dokument, której użyteczność polega na umiejętnym wykorzystaniu warsztatu do rozpropagowywania idei i poglądów społecznych, nawet tych, które wykraczają poza kulturowe wzorce.

Joanna Kempska – Errata
Film przedstawia książkę artystyczną pt. Errata