VI Pracownia Grafiki – Grafika Przestrzenna i Intermedialna

dr Witold Modrzejewski

VI Pracownia Grafiki zajmuje się najnowocześniejszymi zagadnieniami związanymi ze współczesną kulturą oraz drukiem.

Pracownia ma charakter otwarty i interdyscyplinarny, gdzie grafikę traktuje się jako sposób pracy z mediami, wykorzystując eksperyment artystyczny i najnowocześniejsze środki wyrazu. Realizacje w pracowni powstają z uwzględnieniem aktualnego dyskursu w sztuce oraz wchodzą w aktywny dialog z uwarunkowaniami społecznymi, estetycznymi, medialnymi i politycznymi. Studenci podczas prezentacji, warsztatów i wykładów zapoznają się z funkcjonowaniem świata sztuki oraz rolą grafiki we współczesnej kulturze.