Warsztaty Komputerowe NST

mgr Anna Sobczyk

Przedmiot ma za zadanie przekazać studentom odpowiednie narzędzia (podstawowa oraz szczegółowa znajomość programów Illustrator i Photoshop) do realizacji prac graficznych pomocnych w wyrażaniu własnych myśli, idei.

Warsztaty komputerowe są początkiem do działań bardziej złożonych, które będą pomocne w dalszym etapie nauki, głównie w pracowniach graficznych, gdzie projekty wstępne mogą być wykonywane w wersji cyfrowej, a następnie przełożone na matrycę.