II Pracownia Rysunku 

dr hab.Vladislav Radzivillovic, prof. UAP

dr Maciej Andrzejczak

Program II Pracowni Rysunku, między innymi, opiera się na przekonaniu o tym że obraz czy rysunek (te pojęcia w II Pracowni Rysunku tradycyjnie już stosowane są równorzędnie) jest widzialnym kształtem intencji i wiąże się umiejętnością. Również umiejętnością dostrzegania zjawisk i procesów zachodzących w naszym otoczeniu oraz reagowania na nie. Zachęcamy osoby studiujące do dostrzegania potencjalnych inspiracji w otaczającej rzeczywistości, w sprawach „błahych” i „donośnych”.

Podstawą wymiany myśli i językiem obrazowym dla osób studiujących są rysunki powstające podczas pracy warsztatowej w II Pracowni Rysunku. W miarę kształtowania się pola indywidualnych poszukiwań osób studiujących zajęcia mogą przyjąć charakter konsultacji. Dotyczy to przede wszystkim osób z wyższych lat studiów. Najważniejsze oczekiwania wobec studentów i studentek obejmują wrażliwość na formę plastyczną, wyobraźnię, sprawność warsztatową, ciekawość świata połączoną ze zdolnością do refleksji, systematyczność i dociekliwość w poszukiwaniu własnej drogi twórczej. Praca z osobami studiującymi w II Pracowni Rysunku zakłada indywidualne podejście, możliwość dzielenia się własnymi zainteresowaniami, również tymi, pozornie, niezwiązanymi ze sztuką. Poza pracą studyjną program zakłada pracę z zaproponowanym przez studenta lub studentkę tematem własnym lub zaczerpniętym z listy podanych tematów.

Gottfried Boehm: „Każde dzieło sztuki ponawia to wyzwanie, jeżeli pretenduje do znaczeń, które uchodzić mogą za sens zorganizowany zmysłowo i nie mający substytutu w języku pojęć”