III Pracownia Rysunku 

 dr Barbara Pilch 

mgr Diuna Ostrowski

Zadaniem III Pracowni Rysunku jest wyposażenie osób studiujących w jak najszerszy wachlarz umiejętności warsztatowych, tak by mogły one w pełni z niego korzystać w celu wyrażenia siebie, swoich poglądów i emocji poprzez komunikat wizualny.

Umiejętność rejestracji oraz indywidualnej interpretacji świata zewnętrznego przy pomocy szeroko rozumianego rysunku, zagadnienia takie jak anatomia człowieka, zdolność kreowania iluzji przestrzeni na płaszczyźnie poprzez wykorzystanie perspektywy, światłocienia oraz barwy to kluczowe kompetencje doskonalone podczas zajęć praktycznych z modelem.

W III Pracowni Rysunku realizowane są także indywidualne, autorskie projekty artystyczne.