Interdyscyplinarna Pracownia Dokumentacji i Ochrony Konserwatorskiej Sztuki Nowoczesnej

dr hab. Monika Korona, prof. UAP

Pracownia ma charakter otwarty, który dotyczy osoby studiujące wszystkich specjalności UAP – oferując wprowadzenie w przede wszystkim problemy trwałości przekazu sztuki współczesnej z naciskiem na badania autorskich intencji artystycznych. 

W roku akademickim 2022 / 2023 w zakresie praktycznego przygotowania, osoby studiujące nabywały umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów auto – konserwatorskich (na autorskich obiektach malarskich) oraz ochrony dzieł sztuki – ze szczególnym naciskiem na działania dokumentacyjne, profilaktyczne i prewencyjne. 

W celu poznania zróżnicowanych zagadnień związanych z materiałoznawstwem substancji zabytkowej i współczesnej, przy wykorzystaniu nowoczesnych, dostępnych środków, osoby studiujące pracowały na obiektach sztuki współczesnej pochodzące m.in. z ich rodzinnych kolekcji.  

Z uwagi na specyfikę i zróżnicowanie materii poszczególnych dzieł sztuki (tj. obiekty multitechnologiczne) prace praktyczne i badawcze odbywały się w kilkuosobowych grupach (poziom podstawowy i zaawansowany). W efekcie końcowym poprzez m.in. wykłady, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne oraz badawcze poznana przez osoby studiujące problematyka różnorodności materii podłoża może być przez nie wykorzystywana np: w działaniach na polu artystycznym wraz z umiejętnością podstawowych zabiegów auto-konserwatorskich.