IV Pracownia Malarstwa

prof. Andrzej Zdanowicz

mgr Julia Królikowska

Program pracowni obejmuje zagadnienia refleksji związanej z kolorem, formą, formatem, fakturą i techniką, czyli tym wszystkim co buduje fenomen obrazu malarskiego.

Skierowany jest na wykształcenie indywidualnego języka wypowiedzi wykorzystujący predyspozycje, możliwości i zainteresowania studiujących. Pracownia jako miejsce spotkań i pracy ma za zadanie stworzyć ku temu sprzyjające warunki poprzez propozycje martwych natur, pracę z modelem/modelką, propozycję ćwiczeń hasłowych odwołujących się do wyobraźni osób studiujących. W dalszej kolejności, atmosfera rozmów o sztuce, prezentacje dotychczasowych dokonań, wspólne dyskusje na tematy powstałych prac mają za zadanie wykształcenie autorskich tematów, które proponują osoby studiujące.

Facebook Pracowni

Instagram pracowni