IV Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Hanna Łuczak

dr Paweł Polus

Realizacje w 4 Pracowni Rysunku powstawały w oparciu o tematy semestralne, tematy swobodnie wybierane z szerokiego programu propozycji oraz na płaszczyźnie własnych idei i projektów.

Ponadto dla osób studiujących z 1 roku (I st.) adresowane były odrębne zestawy ćwiczeń. Program 4 Pracowni Rysunku ukierunkowuje osoby studiujące na indywidualny tok edukacji w zakresie rysunku. Ma na celu zobrazować otwartość, zróżnicowanie i różnorodność języków rysunkowych. 

Mijający rok akademicki rozpoczęliśmy tematem: “Słowo na teraz”, wobec którego każda z osób zapisanych do pracowni wybrała jedno  – szczególne dla niej – słowo. Tak zgromadzone hasła niekoniecznie owocowały wypowiedziami rysunkowymi , ale istotne dla wszystkich były rozmowy i refleksja nad dzisiejszym ‚‘stanem rzeczy’. W trakcie roku akademickiego powstało wiele ciekawych realizacji rysunkowych wynikających z samodzielnego zaangażowania studentek i studentów. Tematy i ćwiczenia stanowią punkt zapalny, który w procesie pracy ulega transformacji. 

Wszystkim osobom bardzo dziękujemy za wspólny rok.

Tematy semestralne:

TERYTORIUM (1 metr kwadratowy), INSTRUMENT RYSUNKOWY (rysunek i dźwięk), SŁOWO NA TERAZ, WNĘTRZE / ZEWNĘTRZE