IX Pracownia Malarstwa

prof. dr hab. Marek Haładuda

dr Agnieszka Sowisło – Przybył

Kształcenie studentek i studentów jest procesem, na który składa się: poznanie malarskiego warsztatu, nauka widzenia problemów plastycznych, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości i stymulowanie rozwoju samodzielnego myślenia.

Jednym z elementów programu pracowni jest relacja wobec rzeczywistości jako zjawiska obserwowalnego, spełniająca się w obszarach: analizy malarskiej postrzeganych form oraz inspiracji wywołującej dalsze poszukiwania artystyczne.

(…) Inspiracja formami występującymi w bliższym, czy dalszym otoczeniu, może być obecna na każdym etapie studiów. Ten sam temat może być podjęty przez każdą osobę studiującą. Kontynuację programu pracowni stanowi realizacja tematów określanych „hasłami” wywodzącymi się np. z kultury symbolicznej, kultury społecznej czy kultury materialnej. Metodą objaśniającą różnorodność rozwiązań w szukaniu klarownego ujęcia podjętego problemu i w znalezieniu optymalnej konstrukcji obrazu jest systematyczne wykonywanie szkiców rysunkowych.