IX Pracownia Rysunku

prof. dr hab. Zbigniew Szot

mgr Ada Jurczak-Łowkis

Rysunek jest działaniem opisującym nie tylko to co dzieje się wokół nas ale także to, co jest w naszych umysłach.

Z jednej strony mamy wielowiekową tradycję, a z drugiej współczesność z całym wachlarzem możliwości realizacyjnych. Czasy, w których rysunek z działań pomocniczych stał się samodzielną dyscypliną sztuki. Połączenie tego, co pierwotne z najnowszymi osiągnięciami technologii może stać́ się inspirujące i odkrywcze. Zakres rysowania nieustannie się rozszerza i asymiluje elementy innych mediów, a nawet dyscyplin, co powoduje zacieranie się granic między nimi. Eksplorujemy rysunek poprzez różne drogi myślenia oraz najróżniejsze materiały/media.  Nie stawiamy barier w wyborze narzędzi i powierzchni. Chcemy, aby idee i materiały wzajemnie na siebie wpływały. Celem IX Pracowni Rysunku jest umożliwienie indywidualnych, twórczych poszukiwań studentek i studentów, oraz pomoc w kształtowaniu się ich indywidualnych postaw artystycznych. Pracownia jest miejscem, w którym doświadczanie rysowania stawać się będzie rozszerzonym polemexpanded field (Rosalind Krauss) – eksperymentalnym i otwartym.

Instagram Pracowni