Laboratorium papieru

dr Dariusz Subocz ad.

dr Marcin Lorenc ad.

Głównym założeniem Laboratorium papieru jest przywrócenie i rozwijanie sztuki papierniczej.

W nowocześnie wyposażonej pracowni osoby studiujące mają możliwość opanowania warsztatu technologicznego z zakresu papiernictwa oraz zdobywania umiejętności rzemiosła introligatorskiego. Dzięki zadaniom warsztatowym osoby studiujące poznają: tradycyjne japońskie i europejskie techniki oprawy książkowej, metody czerpania i barwienia papieru, warianty tworzenia passe-partout wiedeńskiego, techniki papier mâché, sposoby zdobienia papieru, metody wykonywania złoceń i wiele innych. Praca w Laboratorium papieru realizowana jest na różnych poziomach zaawansowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i umiejętności uczestniczek i uczestników zajęć. Początkowo osoby studiujące poznają podstawowe techniki i realizują zadania pozwalające na zdobycie elementarnej wiedzy i umiejętności. W miarę poszerzania kompetencji i przechodzenia na wyższe poziomy zaawansowania, realizują własne projekty artystyczne z zakresu szeroko pojętej sztuki książki a forma pracy z nimi staje się bardziej otwarta i zindywidualizowana.

Laboratorium papieru współpracuje także z artystami przy wydawaniu limitowanych serii książek artystycznych, plakatów i grafik, które drukowane są na znajdującym się w pracowni urządzeniu Riso SF5350.