Pracownia Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce

prof. dr hab. Marek Jakuszewski

dr Jerzy Muszyński, ad.

Malarstwo w architekturze definiowane jest jako działanie dla konkretnej przestrzeni architektonicznej ze wszystkimi tego konsekwencjami, takimi jak odpowiednia skala, specyfika miejsca, oddziaływanie na odbiorców.

Program ma na celu rozwinięcie umiejętności wpisania własnej wizji artystycznej w określoną przestrzeń architektoniczną z pełną odpowiedzialnością za permanentne w niej funkcjonowanie oraz praktyczne zapoznanie z technikami adekwatnymi dla malarstwa w architekturze, m.in. muralem, mozaiką, witrażem. Proponowane tematy i ćwiczenia mają w praktyce zapoznać osoby studiujące z ww. zagadnieniami, ale też stać się polem do indywidualnych poszukiwań i rozwoju. W czasie I semestru osoby studiujące zapoznają się z poszczególnymi technikami podczas ćwiczeń projektowych i warsztatowych. Prowadzone są też wykłady dotyczące malarstwa w architekturze, a osoby studiujące wykonują projekty do wyznaczonych obiektów architektonicznych. Kluczowym elementem edukacji jest możliwość realizacji wybranych projektów we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Instagram Pracowni

Facebook Pracowni