Pracownia Rysunku Anatomicznego

prof. dr hab. Sławomir Kuszczak

dr hab. Paweł Flieger prof. UAP

Program pracowni:

Kształcenie podstawowe:

opanowanie zasad studium rysunkowego z natury i tradycyjnych technik rysunkowych. Poznanie zewnętrznej budowy ludzkiego ciała i ludzkiego szkieletu- konstrukcji nośnej. Zdobycie umiejętności: określania formy i proporcji modela, komponowania, określania rytmu rysunku, posługiwania się kontrastem, budowania przestrzeni rysunkowej. Poszerzanie zdolności  obserwowania  i analizowania natury. 

Kształcenie zaawansowane:

określenie i rozwijanie  indywidualnych cech i predyspozycji studenta, poszerzanie jego świadomości i możliwości kreacyjnych w ramach szeroko pojętej idei rysunku ze  zwróceniem uwagi na analizy i studia ludzkiej postaci, anatomii człowieka i anatomii rysunku.

Realizacje propozycji tematycznych:

 – Postać. 

 – Autoportret (lub Portret) totalny.

 – Człowiek struktura doskonała.

 – Format ludzkiego ciała – Format rysunku.

 – Anatomia człowieka – kreacja natury, Rysunek- kreacja twórcy.

 – Ruch – zmiana układu – przesunięcie w czasoprzestrzeni.

 – Anatomia rysunku.

 – Rysunek jako…………